آخرین خبرها
خانه / سخنان گهربار مقام معظم رهبري

سخنان گهربار مقام معظم رهبري

شهيد و شهادت…

  شهيد جانش را فروخته و در مقابل آن ، بهشت و رضاي الهي را گرفته است كه بالا ترين دستاوردهاست.به شهادت در راه خدا ، از اين منظر نگاه كنيم .شهادت، مرگ انسان هاي زيرك و هوشيار است كه نمي گذارند اين جان ، مفت از دستشان برود و در مقابل ، چيزي عايدشان نشود. ادامه مطلب »