آخرین خبرها
خانه / جبهه (برگه 41)

جبهه

وصيتنامه شهید رضا طحانیان زاده

شهید رضا طحانیان زاده

                            نام پدر:حسن   تاريخ تولد:20/1/1338       محل تولد:مهاباد                                       تاريخ شهادت:9/9/1360       محل شهادت:محور بستان عمليات:طریق القدس          شغل: بسیجی                        قسمتي از وصيت نامه شهيد گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده اند بلکه آنان زنده اند و نزد پرودگارشان روزی می خورند.حسین عزیز در روز عاشورا ندا سر داد که هل من ... ادامه مطلب »

وصيتنامه شهید محمد نظری

blank

ره يافتگان وصال        نام پدر:حبیب اله تاريخ تولد:9/1/1345                                       محل تولد:مهاباد                                           تاريخ شهادت:  1364/11/30                            محل شهادت:آبادان(پل بقیة اله) عمليات:والفجر 8                                              شغل:پاسدار                             قسمتي از وصيت نامه شهيد “مپندارید آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و نزد پرودگارشان روزی می خورند.”   با سلام و درود بر محمدرسول الله و بر ... ادامه مطلب »

شهید مختار مالکی

sixgLa_535

ره يافتگان وصال                                                     نام پدر:علی تاريخ تولد:15/6/1342                                      محل تولد:مهاباد                                          تاريخ شهادت:5/10/1365                                 محل شهادت:ام الرصاص عمليات:کربلای 4                                               شغل:آموزگار   قسمتي از وصيت نامه شهيد اکنون که روانه جبهه گردیدم و میروم که به یاری خدا با کافران و فتنه گران مشغول ستیز و پیکار شوم لازم می دانم اعلام کنم که من در این راه ... ادامه مطلب »