آخرین خبرها
خانه / تصاوير رزمندگان

تصاوير رزمندگان

تصاویر سری بیستم رزمندگان مهاباد

p2

تشییع جنازه شهید مجید حیدریان درمهاباد     ازسمت راست حسن حیدریان نفروسط همرزم نفر سوم سردار علی حجازی موغاری ارتفاعات سور کوه کردستان     ایستاده ازراست همرزم نفردوم حسن حیدریان منطقه عملیاتی فاو1366 تیم ورزشی بچه های محله بالا ایستاده با پیراهن ورزشی شهید مجید حیدریان ایستده احمد از راست احمد زائری -سردار علی حجازی – کبریایی – ... ادامه مطلب »

تصاویر سری نوزدهم

1421680294855

نننشسته از سمت راست نفر دوم مرحوم علی قهسارزادهایستاده از راست نفر اول علی قهسارزاده نشسته از سمت راست نفر اول مرحوم علی قهسار زادهنشسته از راست مرحوم علی قهسارزاده و حسین زینعلی ایستاده از راست نفر دوم حسن زارعی نفر سوم مرحوم علی قهسارزاده و سایر همرزمان قبل از عملیات رمضاننشسته وسط مرحوم علی قهسارزاده با همرزمان ادامه مطلب »