آخرین خبرها
خانه / جبهه / وصيت نامه شهيد سرلشكر كريمي…
وصيت نامه شهيد سرلشكر كريمي…

وصيت نامه شهيد سرلشكر كريمي…

 

بسم الله الرحمن الرحیم .به نام پروردگاری که ما را آفرید تااز ما انسانهای نمونه سازد .باردیگر دست آمریکای جنایتکار از آستین زهرآلود وننگین صدام حسین یا بهتر بگوییم صدام لئیم درآمد وآتش جنگ را بین دوملت مسلمان علم کرد .آری ،آمریکا ودیگر دست اندرکاران نمی توانند منافع خود رادر معرض نیستی وخطر ببینند وجهت جبران آن دست به هر اقدامی می زنند .یک بار حمله نظامی در طبس ،باردیگر جنگ روانی در ملت ایران .وبالاخره جنگ تحمیلی عراق در ایران .من به عنوان یک نظامی نمی توانم این موضوع را قبول کنم  که حتی میلیمتری از خاک گرانبهای وطنم عرصۀ تاخت وتاز سربازان آمریکایی وصهیونیستی گردد .موضوعی که مرارنج می دهد این است که کلیۀ ای سلاح ومهمات مصرفی در این جنگ تحمیلی از دو ملت برادر ودوست است وهرگز نباید علیه یکدیگر به کاربرده شود بلکه باید جهت از پادرآوردن صهیونیسم بین المللی  وتجاوزگران به دین  وحریت انسانها باشد ولی ازآنجایی که این دست نشاندگان دولت های تجاوزگر اصلاٌوابداٌبه منافع ملت های زیر ستم توجه نمی کنند پس بهترماهم به ندای رهبربزرگ انقلاب وملت رشید ایران لبیک گفته خود را جهت سرکوب نمودن قوای دشمن که همان امپریالیسم غرب وسوسیال امپریالیسم شرق است آماده کنیم .

 

من ستوان دوم زرهی رضا کریمی افسر ارتش میهنم برای دومین باراست که ماموریت برای وطن واسلام راداوطلب شده ام . من داوطلب شده ام  که پیشاپیش دیگر نیروهای ایرانی بادشمن تجاوز گر به وطن مصاف دهم  وازآنجایی که  امکان دارد برای من بازگشتی نباشد چندخطی دراین مورد ذکر می کنم .من داوطلب شده ام که چنان درسی به خیانتکاران وتجاوزگران  به حقوق انسانها بدهم  که در تاریخ حک شود وباعث … سربلندی کشور عزیزم ایران گردد .فردا روز دوشنبه 7 مهرماه 59 روز افتخارمن است ،روزی است که در آن برای من  بزرگترین وگرانبهاترین نوید را دارد ،نوید پیروزی وبالاخره شهادت .از خدای بزرگ همواره خواسته ام که شهادت را نصیب من بنماید .

 

آری من لباس نظامی  را بر تن نمودم که همان کفن است کفنی از گل  سرخ توحید است که ایمان من لفاف آن می باشد ومقصد من مقصد انسانهای پاک وباشرف است .درانتها از خداوند بزرگ سلامتی وسعادت یگانه  را خواستارم واز او می خواهم که جهت آمرزش من طلب بخشش نزد خدای بزرگ بنماید .

آری،از خدای بزرگ همیشه تقاضا می کنم که انسانی باشرف ووطن دوست باشم چنین است سرنوشت وروزگار .

 

دراینجاچندخواستۀ خود را ذکر می کنم وامیدوارم که خداوند به کلیۀ انسانهای پاک مرحمت نماید :1- آرزوداشتم که پرچم کشورم  که هررنگ آن سمبل ونشانه ای از دین ،آزادی،خرمی ،جنگجویی است ،از قفقازتابحرین واز تاجیکستان تاآن سوی دریاها به اهتزاز دراید 2-آرزوداشتم که روزی را بنگرم که ارتش میهنم  پرقدرت ترین ارتشهای منطقه  وجهان باشد آنوقت من در غرور وشادی می زیستم 3-آرزوداشتم زن بگیرم ،فرزندانی پاکدامن وباعفت به این مملکت تحویل دهم 4-آرزوداشتم کلیۀ مردم سرزمینم آزادانه زندگی کنند وآزادانه فکر کنند وآزادانه می مردند 5-آرزوداشتم که هیچ فقیر وبی بضاعتی دربین جوامع ایران ومسلمانان جهان وجود نداشت  .دامنۀآرزوهازیاد است  ولی آیا می شود به همۀ آنها جامۀ عمل پوشانید .جواب سرنوشت اغلب این بوده است «نه» .

باز از خداوند بزرگ طلب آمرزش می کنم  ودست نیاز به سوی ائمه اطهاردراز می نمایم وازآنها می خواهم که …نزد خدای بزرگ  از من شفاعت کنند .

اماتوای تنها مادرم ،هیچ نمی خواهم  که در غم از دست دادن من گریه کنی ،بلکه می خواهم که باسربلندی وشجاعت بگویی  که فرزند شجاع من دلیرانه زیست  وشجاعانه شهید گشت ودرراه کشورش جان باخت .

وتوای برادر یگانه ودوست داشتنی من ،هرآنچه  را نصیحت کردم جامۀ عمل بپوشان  وسر به زندگی پدرت بزن تااینکه روح من شاد شود .آرزویم خوشبختی یگانه برادر گرامی من است .

وشما ای خواهران محبوبان من از شما می خواهم که مردم داروباهوش باشید همانطور که هستید ودرکارهابایکدیگر مشورت کنید ،ازفقیران ومستمندان دلجویی کنید وبه آنهارسیدگی نمایید .

مادرم از تو می خواهم که سرپرستی افراد خانه رابرعهده بگیری وازآنها مواظبت کنی .

امادراینجانکته ای راباید ذکر کنم :ملت ومردم باید این ندای فرزند این مملکت را به رهبر انقلاب اسلامی برسانند که من شهید گشتم ودر راه انجام وظیفه کوتاهی نکردم .

اماازآن رهبر عالیقدر وقائد اعظم می خواهم که به چند خواستۀ من رسیدگی کند :1-کلیه حقوق ومزایای مرا به مادر پیرم پرداخت نماید تا بوسیلۀ این مقدار ناچیز بتواند از افراد خانه مواظبت نماید .2-مادر پیرم را مورد تفقد ولطف خود قرار دهد که او برایم خیلی رنج  کشیده  که بااین دو کار خیلی خوشنود خواهم شد .

 

درانتها می خواهم که اگر به درجۀ شهادت نایل آمدم مرادر گورستان مهاباد دفن سازند ودرروی مزارمن بنویسند :اینجاسربازی آرمیده است که شجاعانه زیست وشجاعانه شهید گشت واز تعهد خود هرگز فاصله نگرفت .

از مرگ حذر کردن دوروز روانیست /روزی که قضا باشد وروزی که قضانیست

منبع: وبلاگ كوير مهاباد.  

درباره‌ admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*