آخرین خبرها
خانه / اخبار / پارلمان های محلی…
پارلمان های محلی…

پارلمان های محلی…

پارلمان های محلی
بخش اول
ایجاد و تشکیل شوراهای اسلامی بعنوان یک گفتمان سیاسی و اجتماعی از دوره نهضت مشروطه در جامعه مطرح بوده است .
پس از پیروزی انقلاب این مهم بر اساس قانون اساسی ایران اداره امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی انجام شود ، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراها ی کشور تحقق می یابد .
قانو نگذاران به ویژه مرحوم آیت الله طالقانی تاکید جدی بر اجرای این نهاد مردمی در کشور داشته اند .
این نهاد نوپای شوراها را یکی از ثمرات بزرگ انقلاب شکوهمند ایران در دهه اخیر باید یاد نمود که با شکل گیری آن توسط رای مردم بتوانند نظارتی بر سازمانها ی محلی داشته باشند .
بر اساس اصل هفتم قانون اساسی طبق دستور قرآن کریم ” و امر هم شوری بینهم ” ” و شاورهم فی الامر ” مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ،شهرستان ، شهر ، محل ،بخش ، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
اصل یکصدم می گوید برای پیشبرد سریع برنامه ها ی اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ،شهر و…..با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند و…..
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظرقانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند .حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند و نیز با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظرمی رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های امور اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ،فرهنگی و ……اگر چه مستقیما سیاسی نیستند و اصولا جدای از امور سیاسی محسوب می شوند اما دارای کارکرد های سیاسی نیز می تواند باشد .
با توجه به اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی و بند 2 ماده 71 وظایف شوراهای اسلامی که می گوید ” بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارساییهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کار بردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط .
شوراهای اسلامی بر تمام امور حوزه انتخابیه مسئول هستند و باید پاسخگو ی همه ابعاد ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،آموزشی ،بهداشتی و رفاهی مردم باشند ، بر اساس اصول یکصدم و ماده 71 قانون وظایف شوراها ؛ شورای اسلامی شهر تنها شورای اسلامی شهرداری نیستند بلکه شورای اسلامی ” شهر ” هستند که باید مدیریت شهری را راهبری نمایند.
هر سیستمی به منظور رسیدن به مقاصد خود ،نیازمند اهدافی است اگر مدیریت شهری را به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم . از این قاعده مستثنا نخواهد بود .
اهداف مدیریت شهری مشتمل بر اهداف دو زیر سیستم شورای شهر و شهرداری است .دایره سیستم مدیریت شهری را می توان فراتر از شهرداری و شورای شهر در نظر گرفت زیرا سازمانهای دولتی که کارکرد خدماتی دارند و سازمانهای غیر دولتی و عمومی می توانند درون سیستم مدیریت شهری تعریف شوند .
اهداف مدیریت شهری
اهدافی هستند که تعیین می نمایند چه چیزی و به چه علت لازم است و چه نوع فعالیت هایی در شهر باید مد نظر و مورد توجه قرار گیرد .
اولین هدف مدیریت شهری که متاسفانه اغلب اعضای شورا ها در همین یک هدف مانده اند و کار کرد شورای شهر را فقط در همین یک هدف می دانند !!،
کنترل وبه نظام در آمدن توسعه کالبدی شهری به طوری که این کالبد بتواند پاسخگو ی نیازها ی شهری مردمان ساکن و آینده شهر باشد .
مهمترین نیازها عبارتند از مسکن ،آب ،برق ،فضای سبز ،دفع زباله ،تامین دسترسی مناسب شهری ،حمل و نقل عمومی …….
دومین هدف از مدیریت شهری که نطام شورایی باید به آن توجه داشته باشد .تقویت فرآیند توسعه پایدار شهری بگونه ای که زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت ،امن و کارآمد شهروندان به تناسب و یژگیها ی آنان فراهم شود .
سومین هدف اساسی مدیریت شهری ،ایجاد بستری مناسب برای مشارکت اقشار گوناگون مردم جهت پیشبرد سریع برنامه ها و فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی و…..
چهارمین هدف مدیریت شهری ، نظارت پذیر بودن اداره امور شهرها به وسیله مردم همان شهر است ، چون امکان حضور همه مردم در شورای شهر نیست ،قانونگذار به اقتضای شهر و روستا تعدادی را بعنوان منتخبان مردم مشخص و این تعداد اعضای می بایست از طریق شورا یاری و کمیته های تخصصی و… مردم را در امور شهر دخالت و مردم با حضور در طرحها ،برنامه ریزی می توانند ارزیابی درستی از عملکرد مدیریت شهری داشته باشند .
پنجمین هدف مدیریت شهری ،پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ، فرهنگی ،آموزشی و… از طریق همکاری با توجه به مقتضیات محلی شورای اسلامی براساس اصل یکصدم و بند 2 ماده 71 قانون وظایف شوراها می بایست با بررسی ،برنامه ریزی موارد مذکور را با مشارکت اقشار مختلف مردم در جهت توسعه همه جانبه شهر گام های اساسی را بر دارند ……ادامه دارد.
نوشته:حسن فایضی پژوهشگر و استاد دانشگاه

درباره‌ admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*